Filmowe fale historii


Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Filmoteka Narodowa w Warszawie, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi zapraszają do udziału w projekcie „Filmowe fale historii”, dofinansowanym ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Projekt „Filmowe fale historii” jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli wszystkich etapów nauczania oraz kinomanów zainteresowanych historią Polski. Ma na celu pogłębienie i ugruntowanie odbiorczej świadomości: historycznej, estetycznej, etycznej i kulturowej, a w konsekwencji patriotycznej.

W ramach działania zostaną opracowane materiały edukacyjno-filmowe: analizy filmoznawcze i historyczne oraz scenariusze zajęć filmowych na temat polskich filmów związanych z wojenną i powojenną historią naszego kraju. Wybrane do analizy filmy to: „Fotograf” (2014) w reż. Waldemara Krzystka, „A potem nazwali go bandytą” (2002) w reż. Grzegorza Królikiewicza, „Solidarność, Solidarność” (2005), wybrane nowele, „Przesłuchanie” (1982) w reż. Ryszarda Bugajskiego, „Kamienie na szaniec” (2014) w reż. Roberta Glińskiego, „Poznań ’56” (1996) w reż. Filipa Bajona oraz „Krótki dzień pracy” (1981) w reż. Krzysztofa Kieślowskiego. Specjalistyczne materiały przygotują historycy z IPN w Warszawie, filmoznawcy oraz nauczyciele. Pierwszych opracowań możecie się spodziewać już we wrześniu. Będą publikowane na naszym portalu, a także ukażą się w formie książkowej. Premiera książki „Filmowe fale historii” będzie miała miejsce podczas XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej w Radziejowicach.

Wprowadzenie
„Film i historia”prof. Krzysztof Kornacki

Krótki dzień pracy

Analiza historyczna i filmoznawcza
Scenariusz zajęć filmowych

A potem nazwali go bandytą

Analiza historyczna i filmoznawcza
Scenariusz zajęć filmowych

Przesłuchanie

Analiza historyczna i filmoznawcza
Scenariusz zajęć filmowych

Poznań ’56

Analiza historyczna i filmoznawcza
Scenariusz zajęć filmowych

Kamienie na szaniec

Analiza historyczna i filmoznawcza
Scenariusz zajęć filmowych

Solidarność, Solidarność…

Analiza historyczna i filmoznawcza
Scenariusz zajęć filmowych

Fotograf

Analiza historyczna i filmoznawcza
Scenariusz zajęć filmowych

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony oraz śledzenia informacji na portalu społecznościowym Facebook.

Wszystkie powstałe podczas trwania projektu materiały zostaną udostępnione na licencji CC BY.

W ramach projektu zaplanowaliśmy także warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które będą realizowane w 5 miastach Polski: Warszawie, Łodzi, Radomiu, Gdańsku i Poznaniu. Podczas warsztatów młodzi ludzie poznają wybrane dzieła filmowe (dotyczące ich miasta, regionu) i ukazaną w nim historię. Zajęcia przeprowadzą lokalni historycy: muzealnicy bądź nauczyciele. Dzięki nabytej wiedzy młodzież przygotuje przewodniki historyczno-filmowe po swoim mieście. Wszystkie materiały zostaną bezpłatnie udostępnione na portalu EdukacjaFilmowa.pl w zakładce Filmowa mapa Polski.

Zapraszamy historyków, muzealników, nauczycieli z wyżej wymienionych miast do współpracy przy realizacji projektu. Osoby zainteresowane pracą w projekcie prosimy o kontakt: gabinetfilmowy@.op.pl.

Zapraszamy do obejrzenia i przeczytania relacji z warsztatów w poszczególnych miastach. [kliknij w obrazek]

zmiasta-01
WFFH22
Gdansk22

Jarekp-01