Łódzkie filmowe fale historii

W Łodzi warsztaty „Filmowe fale historii” odbyły się w XXIV i XXXIII LO.
Lekcja w obu szkołach rozpoczęła się od zaprezentowania sylwetki Krzysztofa Kieślowskiego. Uczniowie dowiedzieli się o polskiej szkole dokumentu i Kazimierzu Karabaszu, opiekunie artystycznym Krzysztofa Kieślowskiego, a także o znaczeniu dokumentu filmowego.

Następnie nauczyciel krótko przedstawił tło historyczne i realia omawianego okresu, a także opowiedział o znaczeniu Łodzi na mapie przemysłowej Polski. Po prezentacji filmowej nastąpiło omówienie dokumentu i dyskusja o Łodzi. Młodzież interesowały historyczne już ujęcia naszego miasta. Wspólnie z nauczycielem, analizując poszczególne kadry filmu, próbowali odgadnąć lokalizację filmowanych ulic.

Kolejnym punktem lekcji była odpowiedź na pytania postawione przez nauczyciela – np., czy Kieślowskiemu udało się zachować obiektywizm i czy dokument ten obiektywizm powinien posiadać.

Ostatnim punktem programu było przygotowanie w grupach krótkiego scenariusza filmu, dotyczącego współczesnych problemów Łodzi, który mógłby być przez nich zrealizowany. Młodzież najczęściej wymieniała problemy komunikacyjne, zniszczone centrum Łodzi, negatywny wizerunek miasta w Polsce.

CHR

CHR1
CHR3

CHR2