Szkolenia w państwa szkole

Proponowane tematy szkoleń rad pedagogicznych

 1. W jaki sposób wdrażać edukację filmową w szkole?
 2. W jaki sposób organizować zajęcia z młodzieżą w zakresie edukacji filmowej.
 3. Edukacja filmowa w świetle nowej podstawy programowej.
 4. Planowanie i realizacja szkolnych projektów edukacyjnych w gimnazjum z wykorzystaniem filmu?
 5. Tworzenie programów kształcenia z wykorzystaniem edukacji filmowej.
 6. Projektowanie innowacji pedagogicznych dotyczących edukacji filmowej.
 7. Zajęcia filmowe jako antidotum na szkolną rutynę.
 8. Z filmem do młodej głowy, czyli o znaczeniu filmu jako skutecznego sposobu kształcenia i wychowywania.
 9. Film jako wartościowe i innowacyjne narzędzie edukacji?
 10. Analfabetyzm medialny jako ważne wyzwanie dla współczesnej szkoły.
 11. W jaki sposób szkoła powinna wychowywać do mediów – kształtować ich świadomego odbiorcę i użytkownika?
 12. Wychowawcza rola filmu.
 13. Spotkania z filmem jako pomysł na lekcje wychowawcze.
 14. Film jako sojusznik edukacji.
 15. Pozalekcyjne zajęcia filmowe – idea dyskusyjnych klubów filmowych w szkole.
 16. Zajęcia filmowe jako propozycja organizacji czasu wolnego uczniów.
 17. Kształcenie filmowe – sposób na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
 18. ABC… kinoterapii, czyli o korzystaniu z filmów w procesie terapeutycznym.
 19. Film jako źródło sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i wyzwaniami życia.

Problem do rozwiązania

Jeżeli nurtuje Cię jakiś problem związany z edukacją filmową

Napisz do nas

Dla uczniów – pomoc w doborze filmów do prezentacji i konkursów

Dla nauczycieli – pomoc w doborze filmów do treści nauczania