O projekcie edukacjafilmowa.pl

Wspólna szansa na ukierunkowany rozwój wiedzy o filmie i kulturze filmowej

Portal internetowy www.edukacjafilmowa.pl tworzony był w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja +”. Wiele materiałów, które wzbogaciły jego zawartość, powstało w ramach kolejnego programu MKiDN „Edukacja kulturalna” w trakcie trwania zadania „Miedzy nami autorami – www.edukacjafilmowa.pl”. Podczas projektu zatytułowanego „Filmowa mapa pokoleń”, prowadzonego w latach 2014–2015 (realizowanego także z programu MKiDN „Edukacja kulturalna”), zostały stworzone kolejne teksty i narzędzia edukacyjne. Należą do nich: pierwsza w kraju niekomercyjna gra komputerowa „Mój pierwszy film” i internetowa aplikacja „Filmowa mapa Polski”.

Głównym celem strony jest dostarczenie wiedzy filmoznawczej i informacji na temat najnowszych tendencji edukacyjnych, a także integracja działań przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w edukację filmową. Strona ma posłużyć także wymianie doświadczeń i potrzeb edukacyjnych.

Zawartość strony

Na portalu znajdują się nowatorskie materiały do wykorzystania we wszelkich działaniach związanych z edukacją filmową, m.in.: analizy warsztatowe i wychowawcze, omówienia filmów (zawierają one: rating, związki z podstawą programową, tropy interpretacyjne, opis motywów odsyłających do innych tekstów kultury), scenariusze lekcji filmowych do wykorzystania na różnych przedmiotach nauczania.

Lubianą przez czytelników formą są Polecane premiery — aktualne opracowania filmów wchodzących właśnie na ekrany kin, publikowane w weekend premiery. Zawierają wskazówki, jak od strony treściowej i formalnej wykorzystać film w działaniach edukacyjnych.

Wartościowym formatem jest Filmowe pogotowie wychowawcze; w publikacjach tego rodzaju wskazujemy filmy stanowiące dobry punkt wyjścia do dyskusji z uczniami na palące tematy wychowawcze, podajemy link do ich legalnego źródła oraz sposoby wykorzystania na jednej godzinie lekcyjnej.

Niezastąpionym źródłem wiedzy są opracowania Filmy z IPN-em, w których specjaliści z IPN-u w Warszawie wspólnie z filmoznawcami opisują filmy poruszające niejednoznaczne kwestie związane z historią Polski.

Wymiar popularyzatorski, jeśli chodzi o zagadnienia związane z filmem, mają wywiady z twórcami kina — Film mojego życia oraz felietony Marka Niedźwieckiego i Kingi Dyndowicz.

Na portalu znajdziemy także słownik terminów filmowych — ABC filmu, instruktaż korzystania z kamer wideo i programów montażowych, bazę informacyjną dotyczącą edukacji filmowej, wykaz form doskonalenia zawodowego, a także aktualizowane na bieżąco kalendarium wydarzeń filmowych w kraju.

Portal podjął także współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA”, wspólne działania zmierzają do przystosowania tekstów, znajdujących się na portalu, do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących.

Współpracownicy portalu

Do współpracowników EdukacjaFilmowa.pl należą wykładowcy uniwersyteccy z całego kraju, krytycy filmowi, uznani dydaktycy i metodycy nauczania.

Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Podczas 38. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2013 r.) projekt „Między nami autorami – www.edukacjafilmowa.pl” otrzymał Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nagrody PISF są szczególnymi wyróżnieniami w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie nagrody wręczane za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina i ułatwienie dostępu do polskiej twórczości filmowej.

Projektu „Między nami autorami – www.edukacjafilmowa.pl” realizowany był w 2012 r. dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie istniejący portal jest kontynuacją działań, które zostały podjęte przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej w Warszawie, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.

W 2016 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała portal www.edukacjafilmowa.pl za Drogowskaz medialny.

Zostań współautorem strony

Możecie Państwo być współtwórcami tej strony. Czekamy na informacje o stosowanych przez Państwa praktykach edukacyjnych, organizowanych wydarzeniach filmowych i konkursach. Chcemy pomóc w doborze tytułów filmowych do ciekawych lekcji, chętnie zamieścimy Państwa pomysły na filmowe lekcje, przedstawimy autorskie programy edukacyjne.

NAPISZ DO NAS