Zespół Edukatorów Filmowych (ZEF)

Po co powstał ZEF i kto go tworzy

Wiosną każdego roku kilkadziesiąt osób w Polsce, autorów programów edukacyjnych kierowanych do szkół, zadaje sobie kluczowe pytanie, czym się kierować w poszukiwaniu filmów do tychże programów. Wybór ten stanowi poważne wyzwanie, ponieważ oferta filmowa to w każdym roku ok. 40 tytułów kierowanych do różnych grup wiekowych.

Żeby ułatwić ten wybór, w 2016 roku powołano do życia Zespół ds. Młodej Widowni, w skład którego wchodziły osoby związane z programem Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, funkcjonującym od wielu lat przy Filmotece Narodowej (obecnie FINA). Przedstawiciele Zespołu regularnie oceniali filmy na polskich festiwalach dla dzieci i młodzieży o randze międzynarodowej: w Poznaniu, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Dzięki ich rekomendacjom oferta filmów o dużych walorach edukacyjnych, obecnych w powszechnej dystrybucji, poszerzyła się o ponad 20 tytułów.

Zmiany, które nastąpiły w ostatnim okresie, dotyczące m.in. programu SKSiL i reprezentacji kin w tym programie, zainspirowały członków w/w Zespołu do kontynuowania pracy w zmienionej i zdecydowanie szerszej formule oraz pod nową nazwą – Zespołu Edukatorów Filmowych. W jego skład wchodzą reprezentanci wielu zawodów zajmujących się edukacją filmową (nauczyciele, kiniarze, edukatorzy filmowi, organizatorzy festiwali filmów dla dzieci, twórcy programów edukacyjnych itp.). Co ważne, Zespół Edukatorów Filmowych – choć współpracuje i korzysta z pomocy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego – jest dzisiaj inicjatywą całkowicie oddolną, niezwiązaną bezpośrednio z żadną instytucją czy organizacją.

Przedstawiciele tego (obecnie) blisko 30-osobowego Zespołu oglądają filmy z bieżącej oferty repertuarowej dystrybutorów kinowych oraz filmy konkursowe z wymienionych wcześniej festiwali, by wybrać wśród nich te – ich zdaniem – najciekawsze i najlepiej spełniające wymogi pracy edukacyjnej z młodzieżą. Tym wybranym tytułom nadają im Znak Jakości Zespołu Edukatorów Filmowych, a następnie promują te filmy wśród wszystkich osób zajmujących się upowszechnianiem kultury filmowej. Wykaz wybranych filmów, wraz z opracowanymi przygotowanymi przez dystrybutorów i członków zespołu, materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli, uczniów i rodziców, jest umieszczany na wortalu edukacjafilmowa.pl.

Najważniejszą jednak formą promocji filmów ze „znakiem jakości” jest udzielona im rekomendacja wyświetlania, skierowana do wszystkich kin niezależnych (nie sieciowych), spośród których część już zadeklarowała chęć stałej współpracy z ZEF. Z naszych doświadczeń wynika, że taka forma promocji jest wyjątkowo skuteczna przy podejmowaniu wyborów w trakcie programowania zarówno rocznych przedsięwzięć edukacyjnych, jak i bieżącego repertuaru kin.

Działalność ZEF adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych bądź zaangażowanych w rozpowszechnianie filmów dla dzieci i młodzieży oraz pracę edukacyjną z filmem. Chętnych do przyłączenia się do nas bądź podjęcia z nami współpracy prosimy o kontakt (adresy e-mail poniżej). Jesteśmy przekonani, że nasze działania mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania dobrym kinem dla młodego widza, na czym skorzystają wszystkie podmioty: kina, dystrybutorzy, pedagodzy oraz – przede wszystkim – dzieci i młodzież.

W imieniu zespołu:

Bolesław Drochomirecki (bolek.drochomirecki@gmail.com)

Andrzej Goleniewski (andrzej.goleniewski@fina.gov.pl)

Aktualności (lipiec 2021)