Poznańskie filmowe fale historii

„CHLEBA I WOLNOŚCI” — ŚWIADOMOŚĆ PRAWDY. POZNAŃSKI CZERWIEC 1956

Wydarzenia Poznańskiego Czerwca’56 stały się tematem warsztatów filmowo-historycznych, które odbyły się 22 czerwca 2016 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Salę multimedialną wypełnili uczniowie klas licealnych, przede wszystkim o profilach teatralno-filmowych, dziennikarskich i europejskich.

Spotkanie rozpoczęła rozmowa na temat wydarzeń, które miały wtedy miejsce  i ich znaczenia dla historii naszego kraju. Uczestnicy warsztatów dzielili się swoimi spostrzeżeniami, dotyczącymi obecności Powstania Poznańskiego (1956) w świadomości współczesnego społeczeństwa, miejsc pamięci w Poznaniu i wykorzystania tego wydarzenia jako inspiracji w różnych tekstach kultury. Całość ilustrowały zdjęcia archiwalne i multimedialne materiały historyczne ze strony Miejskiego Informatora Multimedialnego Miasta Poznania, pokazujące między innymi symulację przemarszu manifestacji robotniczej czy miejsca i kierunki walk.

Następnie uczestnicy warsztatów obejrzeli krótki film dokumentalny poświęcony rozwojowi miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem Czerwca’56, który zamieszczony jest na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Po krótkim podsumowaniu zagadnień historycznych młodzież obejrzała prezentację poświęconą Filipowi Bajonowi i filmowi „Poznań 56″. Kolejnym etapem spotkania była projekcja filmu, poprzedzona pytaniami do przemyślenia. Dotyczyły one między innymi kreacji bohaterów i perspektywy, z której ukazano wydarzenia historyczne, techniki realizacji filmu i efektu końcowego.

Młodzież próbowała ustosunkować się do słów samego reżysera na temat filmu:

  • „Doniosłe i tragiczne dzieje poznańskiego powstania ukazałem w sposób: antyrocznicowy, antykombatancki, antymartyrologiczny, antypolityczny i antyrozrachunkowy”.

Warsztaty zakończyły się analizą indywidualnych pytań, które młodzi ludzie chcieliby zadać Filipowi Bajonowi po obejrzeniu filmu „Poznań 56″.

Warsztaty przeprowadziła Roma Szymańska

RSZ