Gdańskie filmowe fale historii

Dnia 24.06.2016 w XIX LO w Gdańsku zorganizowane zostały warsztaty „Filmowe fale historii” w ramach projektu dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Brali w nim udział uczniowie trzech gdańskich liceów (III, V i XIX). Wydarzenie zostało zatytułowane „Była kiedyś stocznia…”.

Spotkanie zostało rozpoczęte informacją o projekcie, jego idei, założeniach i celu.

Wprowadzenia historycznego (sierpień 80′) dokonał pan Michał Krzywicki, nauczyciel historii z XIX LO. Wprowadzenia filmoznawczego (geneza projektu filmowego upamiętniającego 25-lecie strajku) dokonała pani Jolanta Szatkowska.

Następnie młodzież obejrzała dwie nowele spośród trzynastu z zespołowego obrazu „Solidarność, Solidarność” z 2005 roku. Pierwsza, zatytułowana „Tablice” Jerzego Domaradzkiego, pokazuje zaaranżowaną sytuację tworzenia 21 postulatów sierpnia 1980 roku. Druga w reżyserii Roberta Glińskiego nosi tytuł „Krajobraz”. Rejestruje wycieczkę japońskich turystów po pustych i zrujnowanych terenach stoczni. Obie nowele mają za tło Stocznię Gdańską.

Młodzież bez trudu odczytała intencje takiego zestawienia dwóch filmów. Zrozumiała, że pierwszy film pokazuje społeczeństwo triumfujące, idące ku zwycięstwu. Drugi upadek idei i zapomnienie. Kontrastowe zestawienie tłumu dynamicznych ludzi sierpnia ustalających żądania w atmosferze wspólnoty radości i nadziei oraz samotnego strażnika zdegradowanej przestrzeni inspirująco podziałała na wyobraźnię młodzieży.

 

G1

 

G2

 

G3

 

G4

 

G5

 

G6

 

G7

 

G9