Strona główna-Informacje o autorach

Małgorzata Bazan

2020-10-22T13:49:41+02:00czwartek, 22 października 2020|

Małgorzata Bazan Ukończyła m.in. podyplomowe studia dla nauczycieli „Start!” w Warszawskiej Szkole Filmowej i Niestacjonarne Studia Doktoranckie w PAN. Trenerka edukacji filmowej i medialnej. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, Centralnym Gabinetem

Jolanta Bielecka

2021-02-01T09:21:14+01:00poniedziałek, 1 lutego 2021|

Jolanta Bielecka Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, metodyczka nauczania, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami szkoły podstawowej i liceum. Autorka publikacji i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów

Robert Birkholc

2020-10-30T11:33:50+01:00wtorek, 11 kwietnia 2017|

Robert Birkholc Doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Komparatystyki (ILP UW). Zajmuje się przede wszystkim kategorią narracji w filmie i w literaturze. Publikował m.in. w „Roczniku Komparatystycznym”, „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym”, „Studia Europaea

Monika Bojko

2020-10-30T11:45:06+01:00piątek, 30 października 2020|

Monika Bojko Doktor nauk humanistycznych, dyplomowana nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o filmie i teatrze, autorka i realizatorka innowacji pedagogicznej Edukacja filmowa, pomysłodawczyni i organizatorka Warszawskiego Konkursu Wiedzy o

Justyna Budzik

2020-10-30T11:44:11+01:00wtorek, 11 kwietnia 2017|

Justyna Budzik Doktor nauk humanistycznych, filmoznawczyni, absolwentka podyplomowych studiów historii sztuki, lektorka języka polskiego jako obcego. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autorka książek: Filmowe cuda

Maciej Dowgiel

2020-12-15T11:19:58+01:00wtorek, 11 kwietnia 2017|

Maciej Dowgiel Doktor nauk humanistycznych. Filmoznawca i medioznawca. Absolwent podyplomowych studiów dziennikarskich, zarządzania kulturą oraz Gender Studies. Trener edukacji filmowej i medialnej. Członek prezydium Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Jarosław Grzechowiak

2020-10-30T11:57:22+01:00piątek, 30 października 2020|

Jarosław Grzechowiak Doktorant Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Współautor publikacji na temat historii filmu polskiego — m.in. Musi zostać rysa. Przewodnik po twórczości

Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch

2020-12-15T11:30:55+01:00piątek, 30 października 2020|

Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch Nauczycielka historii, egzaminatorka maturalna, weryfikatorka. Przez ostatnie 9 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Przesłaniem jej pracy jest pomoc dla nauczycieli i inspiracja do

Danuta Górecka

2021-02-18T10:34:53+01:00czwartek, 18 lutego 2021|

Danuta Górecka Nauczyciel konsultant i kierownik Pracowni Edukacji Humanistycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zajmujący się doradztwem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego. Jest autorką artykułów i scenariuszy

Artur Gryz

2020-10-30T11:54:36+01:00wtorek, 11 kwietnia 2017|

Artur Gryz Absolwent historii na Uniwersytecie Łódzkim, oligofrenopedagog, pracuje jako anglista w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny. Od lat interesuje się filmem. Jest autorem wielu

Pokaż więcej