Monika Bojko

Doktor nauk humanistycznych, dyplomowana nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o filmie i teatrze, autorka i realizatorka innowacji pedagogicznej Edukacja filmowa, pomysłodawczyni i organizatorka Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Filmie (8 edycji od 2003), współorganizowanego przez jej macierzyste XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie, autorka programów zajęć międzyszkolnych dla uczniów zdolnych w ramach programu Twórcza szkoła — mądra młodzież” m.st. Warszawy. Scenariusze jej lekcji były wielokrotnie nagradzane przez PISF, BN, NCK, MEN. Ma także w swoim dorobku publikacji naukowe i popularnonaukowe.