Danuta Górecka

Nauczyciel konsultant i kierownik Pracowni Edukacji Humanistycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zajmujący się doradztwem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego. Jest autorką artykułów i scenariuszy zajęć dotyczących wykorzystania filmu podczas zajęć z młodzieżą. Współpracuje z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej przy realizacji podejmowanych przez niego projektów. Jest członkinią Zespołu Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej funkcjonującego w strukturach CGEF oraz ŁCDNiKP.