Maciej Dowgiel

Doktor nauk humanistycznych. Filmoznawca i medioznawca. Absolwent podyplomowych studiów dziennikarskich, zarządzania kulturą oraz Gender Studies. Trener edukacji filmowej i medialnej. Członek prezydium Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej. Założyciel Pracowni Filmoznawczej i Medioznawczej. Pasjonat kultury popularnej. Autor ponad stu opracowań, artykułów, analiz i scenariuszy lekcji związanych z edukacją filmową i medialną.