Jarosław Grzechowiak

Doktorant Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Współautor publikacji na temat historii filmu polskiego — m.in. Musi zostać rysa. Przewodnik po twórczości Janusza Morgensterna (2012), Kultura filmowa współczesnej Łodzi (2016), Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe (2018).