Robert Birkholc

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Komparatystyki (ILP UW). Zajmuje się przede wszystkim kategorią narracji w filmie i w literaturze. Publikował m.in. w „Roczniku Komparatystycznym”, „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym”, „Studia Europaea Gnesnensia”, „Załączniku Kulturoznawczym”, „Kinie”, „Magazynie Filmowym SFP”. Współpracuje z projektem Edukacja Filmowa.