Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch

Nauczycielka historii, egzaminatorka maturalna, weryfikatorka. Przez ostatnie 9 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Przesłaniem jej pracy jest pomoc dla nauczycieli i inspiracja do poszukiwań edukacyjnych. Opracowała propozycje licznych scenariuszy lekcji w pakietach edukacyjnych wydawanych m.in. przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Prowadzi blogi, na których dzieli się swoim doświadczeniem.