Biblioteka kinomana

Książki przydatne w edukacji filmowej

Twarze i maski
Trudna obecność
Polska półka filmowa
Na tropach psychologii w filmie
Faraon. Rozmowy o filmie
Sport w polskim kinie 1944–1989
Faraon. Poetyka filmu
Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie i praktyki
Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina
Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej
Rozmowy przy filmie. Wywiady z polskimi filmoznawcami
Antropologia postaci w dziele filmowym