„Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie
i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego”

Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor

Filmy, które zostały opracowane w niniejszym podręczniku, mają różnorodne wartości językowo-realioznawcze. Zaproponowałyśmy filmy krótkometrażowe, które ze względu na swoją niewielką objętość nadają się do wykorzystania w całości podczas dowolnych zajęć. Zestaw oferowanych filmów ma pełnić jednak nie tylko funkcję urozmaicenia lekcji, ale także zapełniać lukę, która wytworzyła się w materiale proponowanym przez współczesne podręczniki do nauki języka polskiego jako języka obcego. Filmy ujęte w książce tworzą swoisty katalog pretekstów do rozmowy na tematy trudne, pomijane przez większość podręczników. Zagadnienia kulturowe do poszczególnych filmów to tylko jedna z części oferowanych jednostek lekcyjnych. Poza nimi proponujemy zestaw różnorodnych (kształtujących wszystkie sprawności językowe) ćwiczeń dopasowanych tematycznie do konkretnej produkcji. Podstawowym celem podręcznika jest rozwijanieu studentów sprawności komunikacyjnej. W poszczególnych scenariuszach ani w zawartych w nich ćwiczeniach nie zostały określone poziomy językowe. Nie określałyśmy ich świadomie i celowo, aby dać nauczycielowi lub lektorowi możliwość dostosowania poszczególnych elementów do potrzeb i zainteresowań grupy.


O autorkach:

Justyna Hanna Budzik, adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka podyplomowych studiów historii sztuki, lektorka języka polskiego jako obcego. W roku 2016/2017 lektorka jpjo w Institut national des langues et civilisations orientales w Paryżu, w 2017/2018 stypendystka Fulbright Slavic Award na University of Washington w Seattle. Laureatka głównej nagrody w I edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na pracę doktorską z dziedziny współczesnej humanistyki (2013).

Autorka książek Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina (Katowice 2015) i Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina (Katowice 2012) oraz artykułów z zakresu estetyki i dydaktyki filmu. Współredaktorka (wraz z Iloną Copik) tomu Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk (Katowice 2015). Zawodowo i badawczo zajmuje się edukacją filmową. Prowadzi edukacyjny blog: www.lekcjeofilmie.pl/. Działa w Fundacji dla Filmu i Fotografii w Katowicach. [13.11.2018]

Agnieszka Tambor, autorka rozprawy doktorskiej Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia z analizy tekstów kultury i realioznawstwa dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach, Rzymie, Kolonii, Berlinie oraz Dublinie. Jest opiekunką studenckiego festiwalu filmowego „Made in Poland”, podczas którego polscy studenci Uniwersytetu Śląskiego przybliżają cudzoziemcom studiującym na UŚ polskie kino współczesne i klasyczne. Była jedną z inicjatorek Dni Kultur i Języków – cyklicznego wydarzenia, podczas którego zagraniczni studenci UŚ prezentują swoje tradycje, obyczaje i języki mieszkańcom Katowic i regionu. Od 2018 roku kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ.

Zainteresowania naukowe: współczesne kino polskie, zagadnienie kina gatunków, wykorzystanie filmu i serialu w glottodydaktyce, serial telewizyjny, tłumaczenia kulturowe.

Publikacje glottodydaktyczne: Nowa polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien (Katowice 2015, 2018), (Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty (Katowice 2018), Zofia Nałkowska: „Przy torze kolejowym”, Tadeusz Borowski: „Proszę państwa do gazu” z cyklu Czytaj po polsku (Katowice 2011). [13.11.2018]