„Na tropach psychologii w filmie”:

„Film w edukacji i profilaktyce

„Film w terapii i rozwoju”

pod red. Agnieszki Skorupy, Michała Brola i Patrycji Paczyńskiej-Jasińskiej

Redaktorzy naukowi

Przygotowaliśmy dla Państwa dwa tomy książki Na tropach psychologii w filmie, wierząc, że będzie ona pomocna w praktycznych działaniach prowadzonych z różnymi grupami odbiorców. Pierwszy tom poświęcony jest wykorzystaniu filmu w edukacji i profilaktyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczywistości istotny dla odbioru różnych działań z filmem. Drugi tom zwraca uwagę na potrzebę i możliwości wykorzystania filmu w edukacji psychologów i terapeutów, na rolę filmu we wspieraniu rozwoju oraz na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastosowanie filmu w terapii. Dodatkowo znaleźć można w nim rozdziały odnosząc się do zmian społecznych, którym towarzyszą filmy.

Inspiracji do opracowania niniejszej książki było wiele. Jako pasjonaci filmu od lat prowadzimy różnorodne działania z jego wykorzystaniem. Dostrzegając wartość popularyzacji wiedzy, organizujemy zajęcia, warsztaty, spotkania, pokazy filmowe z udziałem ekspertów, prowadzimy prelekcje i wykłady. Jednocześnie jako osoby związane ze światem akademickim widzimy potrzebę systematyzacji zagadnień filmowych i uzupełnienia potocznego dyskursu o wiedzę naukową. Nawiązaliśmy ze sobą współpracę podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, by już po paru miesiącach wspólnie zorganizować, w kwietniu 2016 roku, Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filmowe Psycho-tropy”, która utwierdziła nas w przekonaniu, że psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, filmoznawcy i kulturoznawcy potrzebują wyczerpującego i merytorycznie podbudowanego opracowania na temat wykorzystania filmu w edukacji i profilaktyce oraz w terapii i rozwoju.

Do współpracy przy książkach zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin. Choć wszyscy autorzy „tropią” psychologiczne zjawiska ukazane w filmie, nie każdy z nich jest psychologiem. Dzięki temu powstała publikacja interdyscyplinarna, która może służyć jako inspiracja dla różnego typu zajęć i inicjatyw filmowych.

W publikacji znajdują się zarówno rozdziały przekrojowe, analizujące w pogłębiony sposób wybrane zagadnienia, jak i rozdziały o charakterze stricte aplikacyjnym. Struktura tekstu została opracowana tak, by Czytelnik mógł szybko odnaleźć interesujące fragmenty lub skorzystać z informacji przy okazji tworzenia własnych zajęć. Główną część każdego rozdziału stanowią informacje na temat analizowanych przez autora zagadnień, następnie (w większości tekstów) znajduje się propozycja praktycznego wykorzystania tej wiedzy, czyli propozycja scenariusza zajęć. Ponadto w każdym rozdziale znajduje się zestawienie polecanych filmów związanych z omawianym zagadnieniem, bibliografia, do której warto sięgnąć, jeśli jest się zainteresowanym pogłębieniem wiedzy z danego obszaru oraz filmografia, czyli wykaz wszystkich obrazów filmowych, do których autor odnosił się w swoim tekście. Mamy nadzieję, że taki układ ułatwi Państwu posługiwanie się książką.


O redaktorach:

Agnieszka Skorupa i Michał Brol – psychologowie pracujący na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pasjonaci filmu i entuzjaści dydaktyki akademickiej, w efekcie czego opracowali program psychologicznej pracy z filmem, który realizowany jest jako fakultet na kierunku psychologia. Autorzy ponad dwudziestu artykułów naukowych nt. związku psychologii i filmu, pod ich redakcją ukazała się również książka Psychologiczna praca z filmem (2014). Od 2017 roku aktywnie zaangażowani w organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy”. Popularyzatorzy nauki, autorzy licznych warsztatów dedykowanych szerokiemu gronu odbiorców, szczególnie młodzieży. Działania edukacyjne z zastosowaniem filmu prowadzili w ramach różnych grantów i projektów, m.in. współpracowali z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim oraz zaprojektowali i przeprowadzili na terenie województwa śląskiego kampanię profilaktyki HIV/AIDS z zastosowaniem filmów w ramach projektu Pozytywnie Otwarci.

Patrycja Paczyńska-Jasińska – socjolog i filmoznawca. Doktorantka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W swojej pracy „Od wykluczenia społecznego do poprawności politycznej. Obraz osób niepełnosprawnych w sferze kultury filmowej” analizuje światową kinematografię na podstawie „opisu gęstego” autorstwa Clifforda Geertza. Pomysłodawczyni Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Filmowe Psycho-Tropy” oraz inicjatorka projektu filmowego o tym samym tytule w katowickim kinie Kosmos – Centrum Sztuki Filmowej. Autorka bloga filmowego Se Točí (www.setoci.com). Pracownik SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Katowicach na stanowisku koordynatora ds. marketingu. Działa społecznie na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w ramach projektów: Strefa Młodzieży i Strefa Psyche. Współpracuje z Warsztatami Realizatora Filmowego i Tv w Bielsku-Białej, gdzie edukuje społeczność lokalną z zakresu historii i analizy filmu.