Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych

Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, edukatorów filmowych

Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych (pdf)
Piotr Sitarski, Typy odbioru utworów audiowizualnych (pdf)
Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych (doc)
Piotr Sitarski, Typy odbioru utworów audiowizualnych (doc)