--Informacje o autorach
Informacje o autorach2017-09-04T13:44:59+00:00

Informacje o autorach

publikujących w serwisie edukacjafilmowa.pl

Joanna Marchewka

Joanna Marchewka Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu; nauczyciel konsultant ds. nauczania języka polskiego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu; redaguje czasopismo edukacyjne „Uczyć lepiej"; publikowała w czasopismach: „Polonistyka", „Polski w Praktyce", „Arkusz",

Anna Miller-Klejsa

Anna Miller-Klejsa Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filmoznawstwa oraz filologii włoskiej; adiunkt w Zakładzie Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego; współredaktorka tomów zbiorowych poświęconych adaptacjom filmowym literatury włoskiej (tom 1 - "Od Boccaccia do Tabucchiego" [Warszawa 2012],

Jadwiga Mostowska

Jadwiga Mostowska Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej dziecięcym bohaterom fabularnych filmów polskich zrealizowanych po 1989 roku. Zajmuje się edukacją kulturalną w obszarze filmu, sztuk

Grzegorz Nadgrodkiewicz

Grzegorz Nadgrodkiewicz Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Asystent w Zakładzie Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Sekretarz redakcji „Kwartalnika Filmowego” oraz

Michał Pabiś-Orzeszyna

Michał Pabiś-Orzeszyna Asystent w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje do publikacji książkę o tym, jak na Nową Historię Kina, Nową Historię Filmu i archeologię mediów wpłynęły badania nad wczesnym kinem. W ramach pracy

Elżbieta Piotrowicz

Elżbieta Piotrowicz Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych – praktyczna edukacja filmowa w Warszawskiej Szkole Filmowej. Uczestniczka wielu konferencji filmoznawczych i warsztatów filmowych dla nauczycieli. Nauczycielka w ZSO nr 3 w Gliwicach (II LO i Gimnazjum nr

Załaduj więcej
Wielkość czcionki
Kontrast