Konrad Klejsa

Adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowca łódzkiej Szkoły Filmowej. W latach 2007–2009 pracował na Uniwersytecie w Tybindze; współredagował m.in. tomy o polsko-niemieckich relacjach filmowych (wydanie niemieckie 2011; wydanie polskie 2012). Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007), tygodnika „Polityka” (2008) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009); jego monografię Filmowe oblicza kontestacji w 2009 roku nagrodzono Nagrodą im. Bolesława Michałka