Marta Kasprzak

Doktorantka w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współrealizatorka licznych projektów kulturalnych i edukacyjnych, autorka artykułów naukowych opublikowanych m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum” i „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” oraz tekstów popularyzatorskich zamieszczonych w zasobach wortalu EdukacjaFilmowa.pl. Pracuje w Centralnym Gabinecie Edukacji Filmowej w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.