Mikołaj Jazdon

Filmoznawca, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab., wykładowca w Katedrze Filmu Telewizji i Nowych Mediów UAM. Autor książek Dokumenty Kieślowskiego (Poznań 2002), Polskie kino niezależne (redaktor tomu, Poznań 2005) i Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza (Poznań 2009). Autor opracowań do albumów z filmami DVD z serii Polska Szkoła Dokumentu (Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Karabasz, Czarna seria, oraz Gryczełowska, Halladin, Kamieńska). Współautor scenariuszy do 12 odcinków telewizyjnej serii Sztuka dokumentu. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Off Cinema w Poznaniu. W latach 1993-1999 realizował filmy w Amatorskim Klubie Filmowym AWA w Poznaniu – wśród nich nagradzane na festiwalach dokumenty Oczekiwanie (1994), Ostatnie spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim (1996), Polonistka (1997), czy Autograf (1998).