Ewa Juszczak

Nauczycielka języka polskiego w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie, wychowawczyni laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Pedagożka teatru, autorka licznych polonistycznych publikacji metodycznych oraz współautorka programu nauczania „Człowiek w kulturze”. Pasjonatka teatru i literatury współczesnej.