--Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych

Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych

Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, edukatorów filmowych

Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych (pdf)
Danuta Górecka, Film jako atrakcyjne narzędzie realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego w różnych typach szkół (pdf)
Dawid Bałutowski, Film jako sprzymierzeniec w wychowaniu dzieci i młodzieży (pdf)
Piotr Sitarski, Typy odbioru utworów audiowizualnych (pdf)
Arkadiusz Walczak, Edukacja filmowa na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – podstawy prawne (pdf)
Barbara Wrąbel, Jak pozyskać środki finansowe na prowadzenie edukacji filmowej? (pdf)
Urszula Silwon-Bublej, Programy edukacyjne Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej (pdf)
Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych (doc)
Danuta Górecka, Film jako atrakcyjne narzędzie realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego w różnych typach szkół (doc)
Dawid Bałutowski, Film jako sprzymierzeniec w wychowaniu dzieci i młodzieży (doc)
Piotr Sitarski, Typy odbioru utworów audiowizualnych (doc)
Arkadiusz Walczak, Edukacja filmowa na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych – podstawy prawne (doc)
Barbara Wrąbel, Jak pozyskać środki finansowe na prowadzenie edukacji filmowej? (doc)
Urszula Silwon-Bublej, Programy edukacyjne Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej (doc)
Bolesław Drochomirecki, Źródła dofinansowania działań z zakresu edukacji filmowej (doc)
2017-04-12T01:01:35+00:00
Wielkość czcionki
Kontrast