Strona główna-ponadpodstawowa-wychowanie do życia w rodzinie

Jajko (1982)

2021-01-24T13:11:10+01:00wtorek, 13 października 2020|

Jajko (1982) Reż. Dorota Kędzierzawska Bogusława Kwiatkowska Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): najstarsze klasy szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa. Nazwy przedmiotów (zajęć), na których można wykorzystać film: godzina wychowawcza, wychowanie

Cześć, Tato (2020)

2021-01-24T13:13:19+01:00wtorek, 15 września 2020|

Cześć, Tato (2020) Reż. Karolina Baranowska Bogusława Kwiatkowska (na podstawie: ninateka.pl) Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): najstarsze klasy szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa. Nazwy przedmiotów (zajęć), na których można wykorzystać

Michał (1979)

2019-11-18T11:28:51+01:00środa, 10 października 2018|

„W centrum moich zainteresowań stoi człowiek wpisany w konkretną rzeczywistość, pozostający w określonych relacjach z ludźmi”[*] — rozmowa o filmie Michał (1979) Grażyny Kędzielawskiej Dorota Gołębiowska Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac

Tata Kazika (1993)

2018-10-15T13:01:25+02:00wtorek, 24 kwietnia 2018|

Tata Kazika (1993) — trudne relacje ojca i syna Maciej Dowgiel Adresat zajęć: : uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. Rodzaj zajęć: godzina wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o kulturze. Cel ogólny

Matka (2009)

2021-01-24T13:45:41+01:00środa, 31 maja 2017|

Matka (2009) Reż. Jakub Piątek Dorota Gołębiowska Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Nazwy przedmiotów (zajęć), na których można wykorzystać film: godzina wychowawcza, język polski, wychowanie

Sąsiady (2014)

2017-05-29T19:56:45+02:00piątek, 19 maja 2017|

Sąsiad sąsiadowi wilkiem. Próba zindywidualizowanego spojrzenia na dzieło artystyczne przez pryzmat własnych doświadczeń z wykorzystaniem filmu Grzegorza Królikiewicza „Sąsiady” Maciej Dowgiel Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Cele lekcji Cel ogólny zajęć:

Żurek

2017-05-29T21:34:44+02:00piątek, 19 maja 2017|

Dylematy nastoletnich matek — „Żurek” Ryszarda Brylskiego i„Bejbi Blues" Katarzyny Rosłaniec Anna Równy Narodowy Instytut Audiowizualny Cele lekcji Cel ogólny: Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjażnią, pełnieniem ról małżeńskich

Pręgi (2004)

2017-05-29T22:47:10+02:00czwartek, 18 maja 2017|

„Pręgi” Magdaleny Piekorz – film o destrukcyjnych relacjach międzyludzkich czy o zbawczej sile miłości? Danuta Górecka Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Cele lekcji Podczas zajęć uczeń: doskonali umiejętność

Róża (2011)

2017-05-29T22:55:22+02:00czwartek, 18 maja 2017|

„Róża” Wojciecha Smarzowskiego filmowym dyskursem o wartościach Arkadiusz Walczak Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń: analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście historyczno-społecznym charakteryzuje sytuację ludności

Pokaż więcej