--wychowanie do życia w rodzinie

Michał (1979)

2019-11-18T11:28:51+00:00

„W centrum moich zainteresowań stoi człowiek wpisany w konkretną rzeczywistość, pozostający w określonych relacjach z ludźmi”[*] — rozmowa o filmie Michał (1979) Grażyny Kędzielawskiej Dorota Gołębiowska Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac

Michał (1979)2019-11-18T11:28:51+00:00

Tata Kazika (1993)

2018-10-15T13:01:25+00:00

Tata Kazika (1993) — trudne relacje ojca i syna Maciej Dowgiel Adresat zajęć: : uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. Rodzaj zajęć: godzina wychowawcza, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o kulturze. Cel ogólny

Tata Kazika (1993)2018-10-15T13:01:25+00:00

Matka (2009)

2017-08-02T12:22:09+00:00

  Matka (2009) Reż. Jakub Piątek Dorota Gołębiowska Docelowa grupa odbiorców (etap edukacji): gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Nazwy przedmiotów (zajęć), na których można wykorzystać film: godzina wychowawcza, język polski, wychowanie do

Matka (2009)2017-08-02T12:22:09+00:00

Sąsiady (2014)

2017-05-29T19:56:45+00:00

Sąsiad sąsiadowi wilkiem. Próba zindywidualizowanego spojrzenia na dzieło artystyczne przez pryzmat własnych doświadczeń z wykorzystaniem filmu Grzegorza Królikiewicza „Sąsiady” Maciej Dowgiel Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Cele lekcji Cel ogólny zajęć:

Sąsiady (2014)2017-05-29T19:56:45+00:00

Żurek

2017-05-29T21:34:44+00:00

Dylematy nastoletnich matek — „Żurek” Ryszarda Brylskiego i„Bejbi Blues" Katarzyny Rosłaniec Anna Równy Narodowy Instytut Audiowizualny Cele lekcji Cel ogólny: Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjażnią, pełnieniem ról małżeńskich

Żurek2017-05-29T21:34:44+00:00

Pręgi (2004)

2017-05-29T22:47:10+00:00

„Pręgi” Magdaleny Piekorz – film o destrukcyjnych relacjach międzyludzkich czy o zbawczej sile miłości? Danuta Górecka Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Cele lekcji Podczas zajęć uczeń: doskonali umiejętność

Pręgi (2004)2017-05-29T22:47:10+00:00

Róża (2011)

2017-05-29T22:55:22+00:00

„Róża” Wojciecha Smarzowskiego filmowym dyskursem o wartościach Arkadiusz Walczak Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń: analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście historyczno-społecznym charakteryzuje sytuację ludności

Róża (2011)2017-05-29T22:55:22+00:00

Dwoje do poprawki (2012)

2017-05-29T22:57:48+00:00

„Dwoje do poprawki” („Hope springs”) w reż. Davida Frankela, jako przyczynek do dyskusji o związkach małżeńskich Anna Kołodziejczak Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi Cele

Dwoje do poprawki (2012)2017-05-29T22:57:48+00:00

Dom zły (2009)

2017-05-29T23:27:17+00:00

Nie tylko Bareja – obraz PRL-u w filmie „Dom zły” Wojciecha Smarzowskiego Jolanta Manthey Cele lekcji W czasie zajęć uczeń: doskonali umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego ćwiczy umiejętność współpracy prezentuje swoje

Dom zły (2009)2017-05-29T23:27:17+00:00
Załaduj więcej
Wielkość czcionki
Kontrast