Wojciech Świdziński

Teatrolog i filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Naukowo zajmuje się badaniami nad recepcją filmu, związkami filmu z innymi dziedzinami sztuki oraz filmem niemym.