Warszawskie fale historii 2
– Warszawa do wzięcia
(2008)
i Moja Warszawa (2003)

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym pakietem materiałów pochodzących z publikacji pt. Warszawskie fale historii 2. Jest on poświęcony filmom Warszawa do wzięcia (2008) Karoliny Bielawskiej i Julii Ruszkiewicz oraz Moja Warszawa (2003) Marii Zmarz-Koczanowicz. W skład pakietu wchodzi tekst wprowadzający oraz dwa scenariusze zajęć.

Publikacja Warszawskie fale historii 2 została przygotowana i wydana przez Warszawskie Centrum Edukacji Innowacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym „Venae Artis” oraz Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej w Łodzi. Wersja książkowa, zawierająca 14 pakietów edukacyjnych, ukazała się w listopadzie 2020 r.