Tomasz Mazur

Tomasz Mazur – doktor filozofii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pisarz, współczesny praktykujący stoik. W roku 2007 założył Centrum Praktyki Stoickiej, a od roku 2017 jest współtwórcą projektu i kursu Stoic Way. Prowadzi warsztaty i spotkania popularyzujące filozofię stoicką.