Tadeusz Szczepański

Polski historyk filmu, krytyk, tłumacz, kulturoznawca, profesor PWSFTviT w Łodzi, znany szczególnie ze swoich prac na temat kina europejskiego, w tym Ingmara Bergmana, kina skandynawskiego i kina rosyjskiego. W 1980 r. Szczepański został redaktorem naczelnym Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, w latach 1988–1994 redagował dwumiesięcznik „Film na świecie”, a od 1991 był red. naczelnym pisma. Publikuje m.in. w „Dialogu”, „Odrze”, „Kwartalniku filmowym” oraz w „Kinie”, którego jest stałym współpracownikiem. Tłumaczył na język polski Obrazy Ingmara Bergmana, a także jego utwory literackie.