Piotr Kopka

Polonista, nauczyciel wiedzy o kulturze i edukacji filmowej, copywriter. Przez kilka lat koordynator działań Filmoteki Szkolnej na etapie szkoły średniej w Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Autor programu autorskiego do przedmiotu uzupełniającego, dla którego nie została stworzona podstawa programowa – edukacji filmowej.