Maciej Robert

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek kulturoznawstwo) oraz Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Autor artykułów o tematyce filmoznawczej oraz książki „Perełki i Skowronki. Adaptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala”.