Konkurs im. Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej
na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej

(edycja V, 2021)

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Katedrą Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi ogłosiło V edycję ogólnopolskiego konkursu im. Prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu kina polskiego lub edukacji audiowizualnej. Konkurs ma na celu promowanie wartościowych badań naukowych, wspieranie początkujących badaczy oraz – last but not least – upamiętnienie zmarłej w roku 2016 profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, która długie lata kierowała Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, była też współzałożycielką i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia „Venae Artis” oraz osobą szczególnie zasłużoną dla rozwoju edukacji filmowej w Polsce.

Nagroda ma charakter finansowy i podobnie jak w roku ubiegłym jej wartość to 1000,00 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy oprócz filmoznawców także polonistów, historyków, pedagogów, socjologów oraz absolwentów innych kierunków, którzy ukończyli studia magisterskie pomiędzy 1 maja 2020 a 16 lipca 2021. Zwracam uwagę, że od tej edycji konkursu zmieniliśmy jego terminarz, aby uwzględnić także absolwentów tegorocznych.

Zachęcamy do rozpropagowania konkursu, szczególnie wśród promotorów prac magisterskich oraz absolwentów, którzy mogliby być zainteresowani udziałem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 lipca 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 sierpnia 2021 roku.

Pobierz Regulamin Konkursu