Karolina Prusiecka

Absolwentka filologii polskiej oraz studium podyplomowego – historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (języka polski, wiedza o kulturze, edukacja filmowa). Lektorka języka polskiego jako obcego. Prowadzi szkolne koło FILMOWO. Organizatorka warsztatów animacji filmowej oraz współorganizatorka Uczniowskiego Festiwalu Filmowego UFF. Współautorka programu zajęć edukacji filmowej.