Jadwiga Mostowska

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej dziecięcym bohaterom fabularnych filmów polskich zrealizowanych po 1989 roku. Zajmuje się edukacją kulturalną w obszarze filmu, sztuk wizualnych oraz literatury. Opracowuje i realizuje projekty edukacyjno-kulturalne, prowadzi zajęcia dla studentów i szkolenia dla nauczycieli oraz pracowników sektora kultury z zakresu edukacji audiowizualnej. Jest autorką i redaktorką artykułów naukowych oraz tekstów popularyzatorskich (w języku polskim i angielskim) poświęconych m.in. kinu polskiemu po przemianach końca lat 80., kulturze popularnej, zagadnieniom związanym z przemysłem filmowym oraz edukacji filmowej, publikowanych m.in. w „Kwartalniku Filmowym” i „Panoptikum” oraz w tomach zbiorowych. Przygotowała szereg materiałów metodycznych poświęconych edukacji filmowej (scenariusze zajęć, omówienia i analizy filmów). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (za rok 2015), autorka Elementarza młodego kinomana (Łódź 2017, dostępnego także na EdukacjaFilmowa.pl oraz Kinonauci.pl), a także Filmowego ABECADŁA (Warszawa – Łódź 2021, dostępny także na Kinonauci.pl). Działa w Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnym „Venae Artis”. Pracuje w Centralnym Gabinecie Edukacji Filmowej w Łodzi.