Hanna Wach

Absolwentka Wydziału Historii (UW), ukończyła studia podyplomowe Człowiek — miasto — środowisko (UW) oraz Nowe Liceum — Wiedza o Kulturze (PAN). Wieloletnia doradczyni metodyczna z zakresu historii i varsavianistyki dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych m. st. Warszawy. Autorka licznych publikacji metodycznych i wystąpień podczas konferencji naukowych, m.in: Jak nauczać o dziedzictwie wielokulturowym?, Postawy inteligencji polskiej w latach 1947-56, Znakomite rody warszawskie, Wigilia po staropolsku.