Dorota Gołębiowska

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz licznych kursów doskonalących i szkoleń trenerskich. Trenerka Filmoteki Szkolnej, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą. Pracownik Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi. Autorka wielu opracowań metodycznych, scenariuszy zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, dotyczących wykorzystania filmu w edukacji i wychowaniu. Współorganizatorka różnych form doskonalenia nauczycieli z zakresu wiedzy o filmie oraz jego wykorzystania w dydaktyce.