Arkadiusz Walczak

Historyk, filmoznawca, edukator, trener edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, superwizor zajęć edukacyjnych. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli z zakresu: edukacji filmowej i medialnej, dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, praw człowieka, edukacji wielokulturowej, edukacji europejskiej, rozwoju zawodowego nauczycieli. Specjalista w zakresie edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście.Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli.