Strona główna-Archiwum Borki/Radziejowice
Archiwum Borki/Radziejowice2017-05-29T12:34:18+02:00

Archiwum Borki/Radziejowice

30 lat minęło…

W kwietniu 1985 r. powstał w Łodzi Centralny Gabinet Edukacji Filmowej. Przez trzydzieści lat funkcjonowania CGEF zmieniały się proponowane przez tę placówkę działania o zasięgu ogólnopolskim, formy edukacji, metody pracy z filmem. Zmianie ulegały siedziby, pracownicy (niektórzy pracownicy zmieniali dziewczyny jak rękawiczki, a łódzki rynek tekstylny nie nadążał produkować nowych ciuchów dla dziewczyn pracujących w Gabinecie), ale idea pozostała ta sama: przybliżać film i wiedzę o nim wszystkim zainteresowanym osobom. Od początku istnienia CGEF kieruje nim Ewa Kanownik, a konsultantką merytoryczną jest prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, wybitna polska filmoznawczyni, historyczka filmu.

CGEF jest także współprowadzącym portalu www.edukacjafilmowa.pl, na łamach którego właśnie się znajdujesz Drogi Czytelniku. A znani Ci autorzy tekstów i opracowań: Anna Kołodziejczak, Dorota Gołębiowska i Maciej Dowgiel, to właśnie pracownicy CGEF.

Oprócz jubileuszu trzydziestolecia istnienia placówki, Gabinet obchodzi w bieżącym roku jeszcze jedną istotną rocznicę. W listopadzie odbędzie się XXV Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach, spadkobierczyni konferencji w Borkach. Uczestnicy spotkań w Borkach nad Zalewem Sulejowskim z dumą obnosili na koszulkach hasło: „Wolę Borki od Majorki!”. Majorka nie rymuje się z Radziejowicami, ale zamek nad Loarą owszem. Piękny kompleks pałacowy, na terenie którego odbywają się obecnie zajęcia, znakomici wykładowcy, ciekawi goście, zaangażowani uczestnicy + dobra pogoda, świetne jedzenie i niepowtarzalna, artystyczna atmosfera sprawiają, że miejsca na tę konferencję rozchodzą się lepiej niż świeże bułeczki.

Z ostatnimi latami konferencji filmoznawczej w Borkach i czterema pobytu grona pasjonatów filmu w Radziejowicach wiążą się publikacje książkowe pt. „Zoom – kino w zbliżeniu”. Wydaliśmy już pięć tomów z tej serii, a zawarte w nich propozycje scenariuszy zajęć dostępne są także na www.edukacjafilmowa.pl. W latach 1993–1997 konferencjom w Borkach towarzyszyły publikacje posesyjne. Znalazły się w nich opracowania interesujące, nowatorskie, a nade wszystko zbierające wiedzę na temat problemów z zakresu filmoznawstwa, stale obecnych w edukacji (adaptacji filmowej, historii polskiego filmu, kina autorskiego, autoświadomości sztuki filmowej, przemocy w kinie…). Teksty te przygotowywane były przez największe nazwiska polskiego filmoznawstwa akademickiego: Alicję Helman, Alinę Madej, Ewelinę Nurczyńską-Fidelską, Grażynę Stachównę, Marka Hendrykowskiego, Tadeusza Lubelskiego, Tadeusza Miczkę, Mirosława Przylipiaka, Andrzeja Pitrusa i wielu innych.

W związku z ROKIEM JUBILEUSZOWYM rozpoczynamy publikację wybranych tekstów spośród opisanych wyżej. Raz w miesiącu na łamach www.edukacjafilmowa.pl będziemy przypominać te niepowtarzalne artykuły krytyczne i analityczne. Powstanie także publikacja książkowa, zawierająca teksty teoretyczne.

Z życzeniami miłej lektury dla Naszych Wiernych Czytelników

Redakcja

Amerykańskie sztuki teatralne w hollywoodzkim kinie

Amerykańskie sztuki teatralne w hollywoodzkim kinie Grażyna Stachówna Nie ma co ukrywać, sztuka filmowa ma wielkie długi wobec teatru. Najpierw filmoznawcy mówili o tym głośno, analizowali związki i wpływy, potem, zajęci budowaniem

O pojęciu arcydzieła

O pojęciu arcydzieła Alicja Helman Pojęcie arcydzieła, odniesione do filmów, pociąga za sobą wiele trudności i problemów natury zupełnie specyficznej. Jak wiele innych pojęć używanych w filmoznawstwie zostało ukształtowane na gruncie innych

Powojenne kino polskie — konteksty, kierunki, autorzy

Powojenne kino polskie — konteksty, kierunki, autorzy Ewelina Nurczyńska-Fidelska Ogarnięcie w wymiarze krótkiego szkicu refleksją historyczną półwiecza dziejów polskiej kinematografii, a więc lat 1945–1996, jest zamierzeniem niewykonalnym. To, co będzie zatem jego

Jan Jakub Kolski w systemie kina autorskiego

Jan Jakub Kolski w systemie kina autorskiego Grażyna Stachówna Dopiero w latach 50. XX w. — a więc w pół wieku od momentu powstania filmu — młodzi i niepokorni redaktorzy „Cahiers du Cinema" zmienili status

Kobiety jako obrazy

Kobiety jako obrazy Alicja Helman Klasycznym tematem feminizmu, z chwilą, gdy bierze na warsztat problematykę filmową, jest obraz kobiety. W myśl interpretacji feministycznej obrazy kobiet, które znajdujemy w filmach, są wytworem kultury mężczyzn

„Fortepian” Jane Campion. Próba interpretacji feministycznej

„Fortepian” Jane Campion. Próba interpretacji feministycznej Elżbieta Ostrowska „Kobieta może bądź milczeć, bądź pisać, traktując swoje pisanie jako milczenie" [1] to stwierdzenie Alicji Helman w lapidarny sposób oddaje istotę przemyśleń współczesnego

Dekonstruuję „Casablankę”

Deknstruuję "Casablankę" Alicja Helman Film kłamie. Czyni to na wiele różnych sposobów, zgodnie z intencją i wolą twórcy, czasem wbrew niemu, najczęściej poza jego świadomością. Interesuje mnie zwłaszcza jeden z możliwych rodzajów tego

Opowieść niewiarygodnego narratora

Opowieść niewiarygodnego narratora Alicja Helman Sukces filmu Jamesa Ivory'ego „Okruchy dnia" związany jest ze sposobem wykorzystania powieści Kazuo Ishigury „U schyłku dnia", która była podstawą adaptacji. Mistrzowska technika reżyserska i styl

Pokaż więcej