Anna Równy

Trenerka edukacji filmowej PISF, trenerka edukacji medialnej, liderka Filmoteki Szkolnej na Mazowszu, członkini grupy „SUPERBELFRZY RP” i Koalicji Edukacji Medialnej i Cyfrowej, przewodnicząca Rady Nauczycieli Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Absolwentka filologii polskiej (specjalizacja: metodyka nauczania – edukacja filmowa) i studiów podyplomowych: Wiedza o kulturze, Dziennikarstwo internetowe, Edukacja filmowa, Dziennikarstwo filmowe. Autorka scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej i nowomedialnej, współautorka podręcznika do języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych „Ponad słowami”. Prowadzi szkolenia i prelekcje dla nauczycieli i uczniów w całej Polsce.