Anna Miller-Klejsa

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filmoznawstwa oraz filologii włoskiej; adiunkt w Zakładzie Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego; współredaktorka tomów zbiorowych poświęconych adaptacjom filmowym literatury włoskiej (tom 1 – „Od Boccaccia do Tabucchiego” [Warszawa 2012], tom 2 – „Od Manzoniego do Maraini” [Łódź 2012]); publikowała w „Kwartalniku Filmowym”, „Studiach Filmoznawczych” oraz tomach zbiorowych. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu powojennej historii i współczesności włoskiego kina. Autorka książki „Resistenza we włoskim filmie fabularnym” (2013).