Adam Rębacz

Nauczyciel dyplomowany wiedzy o społeczeństwie i historii, edukator Domu Spotkań z Historią w Warszawie, zajmuje się współpracą szkół z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi oraz młodzieżowymi wymianami międzynarodowymi z Ukrainą, Białorusią, Francją i Niemcami. Od 2016 roku koordynator projektu Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego odpowiedzialny za działania i prace Klubów w Polsce. Od czerwca 2018 roku członek zarządu Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.