Głośniej od bomb (2002)

2017-05-29T22:07:37+02:00

„American dream” czy „polskie zadupie” Czyli jak i gdzie żyć "Głośniej od bomb"? Wiktor Figiel Cele lekcji Cel ogólny: młodzież rozpoznaje, porównuje i ocenia wartości oraz postawy obecne w Polsce po 1989

Głośniej od bomb (2002)2017-05-29T22:07:37+02:00

Rozstanie (2011)

2017-05-29T22:29:44+02:00

Czym „Rozstanie” podbiło światową widownię? Anna Ryłek II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi Cele lekcji Podczas zajęć uczeń: doskonali umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego, w kontekście problemów współczesnego świata

Rozstanie (2011)2017-05-29T22:29:44+02:00

Róża (2011)

2017-05-29T22:55:22+02:00

„Róża” Wojciecha Smarzowskiego filmowym dyskursem o wartościach Arkadiusz Walczak Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń: analizuje i interpretuje dzieło filmowe w kontekście historyczno-społecznym charakteryzuje sytuację ludności

Róża (2011)2017-05-29T22:55:22+02:00

Dwoje do poprawki (2012)

2017-05-29T22:57:48+02:00

„Dwoje do poprawki” („Hope springs”) w reż. Davida Frankela, jako przyczynek do dyskusji o związkach małżeńskich Anna Kołodziejczak Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi Cele

Dwoje do poprawki (2012)2017-05-29T22:57:48+02:00

Tsotsi (2005)

2017-05-29T23:10:24+02:00

Jaka jest zawartość człowieka w gangsterze i gangstera w człowieku? Czy film „Tsotsi” Gavina Hooda jest odpowiedzią na to pytanie? Anna Ryłek II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi

Tsotsi (2005)2017-05-29T23:10:24+02:00

Matka Teresa od kotów (2010)

2017-05-29T23:14:40+02:00

Konfrontacja ze złem w filmie „Matka Teresa od kotów“ Pawła Sali Ewa Klonowska Cele lekcji W trakcie zajęć uczeń: analizuje i interpretuje wybrane fragmenty filmu z uwzględnieniem i oceną postaw i zachowań bohaterów odnosi zachowania

Matka Teresa od kotów (2010)2017-05-29T23:14:40+02:00

Good Bye Lenin! (2003)

2017-05-29T23:23:52+02:00

„Good Bye Lenin!” – czy jutro będzie lepiej? Magdalena Rychlak XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie Cele lekcji Cel ogólny pokazanie młodzieży, która nie doświadczyła życia w rzeczywistości

Good Bye Lenin! (2003)2017-05-29T23:23:52+02:00

Stado (2016)

2017-05-29T19:40:24+02:00

„Stado” Beate Gardeler, czyli rzecz o wilczych prawach wśród porządnych ludzi Anna Ryłek II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi Cele lekcji Cel ogólny: Interpretacja dzieła filmowego w kontekście problemów społecznych i

Stado (2016)2017-05-29T19:40:24+02:00

Królowa ciszy (2014)

2017-05-29T19:42:21+02:00

„Królowa ciszy” ma głos. Anna Ryłek II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi O jakich problemach współczesności mówi dokument Agnieszki Zwiefki? Cele lekcji Cel ogólny: Doskonalenie umiejętności interpretacji filmu dokumentalnego w kontekście

Królowa ciszy (2014)2017-05-29T19:42:21+02:00
Załaduj więcej