Justyna Budzik

Doktor nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa (Wydział Filologiczny UŚ, 2012), filmoznawczyni, absolwentka podyplomowych studiów historii sztuki, lektorka języka polskiego jako obcego. Autorka książki „Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina” (Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012). Laureatka głównej nagrody w I edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald za pracę doktorską z dziedziny współczesnej humanistyki. Od roku 2013/2014 pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego. Publikuje artykuły z zakresu estetyki i dydaktyki filmu, recenzje filmów, wystaw i książek popularnonaukowych. Prowadzi prelekcje i warsztaty dla młodszych i starszych widzów oraz dla nauczycieli polonistów. Przygodę z edukacją filmową rozpoczęła jako stażystka w La Cinematheque de Toulouse we Francji (październik 2010-luty 2011).