Co zmienia wiadomość o chorobie? – rozważanie dotyczące ludzkich wyborów na podstawie filmu „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” Krzysztofa Zanussiego

Justyna Całczyńska

Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

Cele lekcji

cel ogólny

 • zapoznanie uczniów z różnymi możliwościami reagowania na wiadomość o chorobie nowotworowej oraz decyzjami, które wtedy człowiek podejmuje

cele szczegółowe

uczniowie:

 • doskonalą umiejętność interpretacji dzieła filmowego
 • potrafią określić reakcje bohatera po informacji o chorobie nowotworowej
 • potrafią przedstawić decyzje, których dokonuje bohater
 • potrafią wyjaśnić znaczenie tytułu
 • doskonalą umiejętność dyskusji
 • doskonalą umiejętność pracy w grupie

Środki dydaktyczne

 • film „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, reż. K. Zanussi
 • karty pracy
 • kolorowe kartki oraz wycięte z kartonu kapelusze

Formy pracy

 • grupowa
 • indywidualna

Metody pracy

 • ale kino
 • myślące kapelusze
 • burza mózgów

Przebieg lekcji

1. Przed obejrzeniem filmu młodzież otrzymuje kartę pracy nr 1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie zapoznali się z treścią zagadnień, na które powinni zwrócić uwagę.

2. Po projekcji uczniowie indywidualnie odpowiadają na pytania zawarte w karcie pracy nr 1, następnie pracują w 4-6 osobowych grupach. Ich zadaniem jest przedstawienie własnych odpowiedzi oraz zapisanie na plakacie, które z nich się różnią, a które są wspólne. Każda grupa prezentuje efekty pracy na forum klasy. Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie są reakcje głównego bohatera filmu Krzysztofa Zanussiego na wiadomość o chorobie nowotworowej?

(pytanie o statystyki, chęć leczenia się, ironia, załamanie, rozmowa z duchownym, planowanie podróży dookoła świata, pogodzenie)

3. Nauczyciel rozmawia z młodzieżą na temat powszechności choroby nowotworowej we współczesnym świecie. Porusza również problem reakcji ludzi na wiadomość o niej oraz proponuje ćwiczenie dotyczące tego zagadnienia.

Uczniowie losują karteczki w 5 kolorach (białym, czerwonym, czarnym, niebieskim, żółtym), wśród których znajdować się będą również kartoniki w kształcie kapeluszy, każdy innego koloru. Osoby, które wylosują określone kapelusze, są uczestnikami dyskusji, pozostali uczniowie, mający karteczki w danym kolorze przygotowują argumenty dla swojego reprezentanta.

Nauczyciel rozdaje kartki, na których jest napisana rola, jaką w dyskusji oznaczają poszczególne kolory.

 • biały – opierasz się na faktach i liczbach
 • czerwony – pokazujesz emocje i uczucia
 • czarny – z niczym się nie zgadzasz, nic Ci się nie podoba, wszystko negujesz
 • niebieski – kontrolujesz inne kapelusze, czuwasz nad dyskusją
 • żółty – wszystko Ci się podoba, wierzysz, że wszystko jest możliwe

Nauczyciel podaje zagadnienie, które zostanie poddane dyskusji:

Reakcja ludzi na informację o chorobie nowotworowej.

Uczniowie, którzy wylosowali kapelusze, otrzymują również karty pracy nr 2, zawierające najważniejsze zasady obowiązujące ich podczas wystąpienia.

Następnie odbywa się dyskusja, w trakcie której należy spisać argumenty na tablicy lub plakacie, aby zakończyła się ona konkretnym wynikiem.

4. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Jakie decyzje podejmuje bohater po tym, jak dowiaduje się o swojej chorobie nowotworowej? Czym one są spowodowane?

Młodzież podczas burzy mózgów wymienia m.in.: prośba do byłej żony o pomoc finansową, chęć nielegalnej pomocy pacjentom, zrozumienie dla kobiety, której syn jest chory, pobyt w klasztorze, pomoc młodym ludziom, próba popełnienia samobójstwa, po śmierci oddanie ciała na badania naukowe.

5. Nauczyciel prosi uczniów o interpretację tytułu filmu. Zapisuje wszystkie propozycje na tablicy.

Praca domowa

Wykonaj jedno z poniższych poleceń:

 1. Dopisz dalsze losy młodych ludzi, którym główny bohater przepisał mieszkanie.
 2. Znajdź społeczną kampanię reklamową dotyczącą choroby nowotworowej i dokonaj jej analizy.

Załączniki

Karta pracy nr 1

Odpowiedzi na pytania:

1. Jakie uczucia towarzyszyły Ci w trakcie oglądania filmu?2. Co Ci się podobało najbardziej?3. Co Cię zdenerwowało?4. Jaka scena utkwiła Ci w pamięci najbardziej?5. Jak nazwałbyś problem, który jest ukazany w filmie?6. Czy zgadzasz się z propozycją rozwiązania ukazaną w filmie?Karta pracy nr 2

Podczas dyskusji przestrzegaj następujących zasad:

 • uważnie słuchaj, gdy mówi ktoś inny
 • pozwól się wypowiedzieć do końca
 • mów krótko, wyraźnie, na temat, nie powtarzaj się
 • nie atakuj innych
 • nie bój się krytyki, wysłuchaj argumentów Twoich przeciwników
tytuł: „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”
gatunek: dramat, obyczajowy
reżyseria: Krzysztof Zanussi
produkcja: Polska, Francja
rok prod.: 2000
Wróć do wyszukiwania