Dorastanie, bunt, poszukiwanie prawdy i tożsamości, wolność, społeczeństwo, natura, samotność…

Agnieszka Cłapka, Anna Laskownicka

Cele lekcji

• streszczenie fabuły filmu;

• dzielenie się z innymi swoją opinią i odczuciami dotyczącymi filmu;

• dogłębne poznanie problemów poruszonych w filmie i zdolność odniesienia ich do własnych doświadczeń;

• umiejętność wskazania momentów najważniejszych dla rozwoju charakteru głównego bohatera;

• umiejętność uzasadnienia, dlaczego motyw podróży jest adekwatny dla opisu procesu dorastania;

• krytyczne spojrzenie na bohaterów filmu, ich decyzji i łączących ich relacji;

Czas pracy

90 min + projekcja

Środki dydaktyczne

 • film
 • rzutnik
 • karty pracy
 • karteczki samoprzylepne

Formy pracy

 • praca indywidualna
 • praca w parach
 • praca w grupach

Metody pracy

 • dyskusja
 • porównywanie poglądów
 • negocjacje
 • uzupełnianie karty pracy
 • debata
 • tworzenie plakatu/ulotki/przewodnika

Przebieg lekcji

Lekcja 1

Etap Czas Materiały Cele szczegółowe Opis
Część wstępna  5 min tablica, marker, karteczki samoprzylepne wprowadzenie uczniów w temat, zainteresowanie tematem 1. Każdy uczeń otrzymuje samoprzy-lepną karteczkę.

2. Na karteczkach uczniowie piszą skojarzenia ze słowem „dziki” (ang. ‚wild‚).

3. Uczniowie podchodzą do tablicy i przyklejają swoje karteczki.

4. Nauczyciel czyta na głos pomysły uczniów.

5. Uczniowie wyrażają swoje zdanie na temat pomysłów kolegów.

Część zasadnicza – etap 1  10–12 min kartki papieru sprawdzenie wykonania pracy domowej

kształtowanie umiejętność współpracy i osiągania kompromisu

1. Uczniowie pracują w grupach 3-4-osobowych (każdy z członków grupy otrzymuje lub losuje numerek od 1 do 4).

2. Uczniowie piszą plan wydarzeń (maksymalnie 12 punktów) – każdy z uczniów na swojej kartce.

3. Następnie uczniowie dobierają się w grupy na podstawie przydzielonego numerka.

4. W nowych grupach uczniowie porównują efekty swojej pracy i uzgadniają jedną wersję.

5. Nauczyciel monitoruje klasę i w razie potrzeby służy pomocą.

6. Nauczyciel przypomina, że film oparty jest na faktach.

Część zasadnicza – etap 2  8–10 min rzutnik, film pokazanie najważniejszych fragmentów filmu

kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego

1. Nauczyciel wyświetla kluczowe sceny w filmie. Uczniowie oglądają w ciszy.

2. Od czasu do czasu nauczyciel pyta, jak kończy się dana scena i jaki ma wpływ na historię głównego bohate-ra. Uczniowie odpowiadają na pyta-nia.

Część zasadnicza – etap 3 (dyskusja)  10 min  tablica  zachęcenie uczniów do wyrażania krytycznej opinii

zmotywowanie uczniów do wykorzystywania posiadanej wiedzy, np. z zakresu literatury

1. Nauczyciel zadaje pytania dot. głównych problemów / tematów/ motywów, które uczniowie zauważyli w trakcie oglądania filmu. Uczniowie udzielają odpowiedzi wraz z uzasadnieniem i przykładami.

2. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy.

3. Uczniowie mogą powiedzieć, czy film im się podobał/nie podobał i uzasadniają swoją ocenę.

Część końcowa (podsumowanie)  10 min  karty pracy  podsumowanie lekcji, konsolidacja zdobytej wiedzy

zachęcenie uczniów do krytycznego myślenia

zmotywowanie uczniów

 1. Uczniowie uzupełniają karty pracy w parach.

2. Nauczyciel monitoruje klasę.

3. Para, która jako pierwsza poprawnie wypełni kartę, lub zdoła wykonać największą liczbę zadań w określonym czasie, otrzymuje trzy „plusy”, druga para 2 „plusy”, trzecia para jeden „plus”.

4. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi na forum; uczniowie poprawiają błędne odpowiedzi.

Zadanie pracy domowej     rozwijanie autonomii ucznia  1. Jeżeli w kartach pracy zostały niedokończone zadania, uczniowie wykonują je w domu.

Lekcja 2

Etap Czas Materiały Cele szczegółowe Opis
Część wstępna 5 min karty pracy przypomnienie tematu lekcji

sprawdzenie zadania domowego, rozwianie wątpliwości uczniów

1. Nauczyciel zadaje pytanie dotyczące poprzedniego tematu lekcji i poruszanych problemów.

2. Nauczyciel oraz uczniowie wspólnie sprawdzają zadanie domowe.

3. Uczniowie zadają pytania dotyczące. poprzedniej lekcji i niejasnych dla nich aspektów.

Część zasadnicza – etap 1 10 min kartka papieru

tablica

zmotywowanie uczniów do refleksji i umiejętności odnajdywania pozytywnej i negatywnej argumentacji

kształtowanie umiejętności pracy w grupach

1. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy.

2. Każdej z grup nauczyciel przydziela osobne zadanie: osobne grupy zastanawiają się nad wadami/zaletami społeczeństwa oraz wadami/zaletami życia poza cywilizacją, w otoczeniu dzikiej przyrody; swoje pomysły zapisują na kartce.

3. Po ok. 5 minutach nauczyciel prosi uczniów o oddanie kartek, które następnie umieszcza w widocznym dla wszystkich miejscu (np. na tablicy).

4. Przedstawiciele grup przedstawiają swoje argumenty na forum klasy.

Część zasadnicza – etap 2 8–10 min kształcenie umiejętności uczestnictwa w dyskusji 1. Na podstawie zebranych wad i zalet życia w społeczeństwie i poza nim, nauczyciel zadaje uczniom pytania na temat funkcjonowania cywilizacji i potrzeb człowieka.

2. Uczniowie odpowiadają na pytania, lecz również sami mogą je zadawać.

Część zasadnicza – etap 3 10 min karta zadań rozwijanie umiejętności analizy zagadnień, autorefleksji oraz odniesienia problemowego względem świata zewnętrznego 1. Uczniowie analizują w parach cytaty z filmu wybrane przez nauczyciela i zapisują swoje przemyślenia.

2. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów.

Część zasadnicza – etap 4 5 min karta zadań kształcenie umiejętności prezentacji własnych poglądów

rozwijanie umiejętności słuchania innych uczniów

1. Uczniowie dokonują zamiany partnerów, przesiadają się w inne miejsce w klasie.

2. Uczniowie krótko przedstawiają swoje pomysły na temat dwóch wybranych przez siebie odpowiedzi i słuchają opinii rozmówców.

Zadanie pracy domowej 5 min rozwijanie autonomii uczniów 1. Nauczyciel prosi uczniów o znalezieniu w Internecie informacji na temat osób podobnych do Chrisa, które świadomie zdecydowały się zrezygnować z życia w społeczeństwie.

Część zasadnicza – etap 1 – możliwe odpowiedzi:

Zalety życia w społeczeństwie:

– możliwość założenia rodziny

– możliwość rozwoju kariery i osiągania sukcesów zawodowych

– dostępność środków potrzebnych do życia

– możliwość rozwoju technologicznego i korzystania z jego dobrodziejstw

– …

Wady życia w społeczeństwie:

– konieczność przystosowania się do ogólnie panujących norm i zasad

– popadanie w rutynę codziennego życia

– konieczność walki z drugim człowiekiem o uzyskanie jak największej korzyści

– ludzkie zaślepienie wartością pieniądza i otaczaniem się rzeczami materialnymi

– …

Zalety życia poza cywilizacją, w otoczeniu dzikiej natury:

– możliwość skoncentrowania się na spełnianiu podstawowych potrzeb życiowych

– brak konieczności ciągłego pośpiechu, dostosowanie życiu do naturalnego rytmu

– możliwość samorozwoju

– możliwość docenienia tego co się ma, bez konieczności porównywania siebie do innych

– …

Wady życia poza cywilizacją, w otoczeniu dzikiej natury:

– możliwość narażenia na niebezpieczeństwo wynikające z niewystarczającej znajomości natury fauny i flory

– brak możliwości stabilizacji, konieczność przenoszenia się z miejsca na miejsce w celu odnalezienia pokarmu

– konieczność pozyskania umiejętności przystosowania się do różnych warunków atmosferycznych

– odcięcie od świata może prowadzić do samotności i utraty umiejętności społecznych

– …

Przykładowe pytania do dyskusji (do wyboru; w zależności od odpowiedzi udzielonych przez uczniów):

1. Czy życie z dala od cywilizacji jest możliwe? Czy ty wyobrażasz sobie pójść w ślady Chrisa?

2. Czy istnienie cywilizacji zaspokaja potrzebę szczęścia człowieka? Dlaczego?

3. Czy cywilizacja prowadzi do dehumanizacji człowieka? Dlaczego?

4. Dlaczego ludzie decydują się na mieszkanie z dala od cywilizacji?

5. Dlaczego ludzie z reguły żyją wraz z innymi? Do czego człowiekowi potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem?

6. Czy koncentrowanie się na wzbogacaniu majątkowym ma sens?

7. Czy sposób funkcjonowania społeczeństwa przyczynia się do obniżenia wartości rodziny?

8. Czy może każdy człowiek powinien spędzić trochę czasu poza społeczeństwem, aby dostrzec prawdziwe wartości życia?

tytuł: „Wszystko za życie”
tytuł oryg.: „Into the Wild”
pierwowzór: książka Jona Krakauera
gatunek: biograficzny, dramat, przygodowy
reżyseria: Sean Penn
scenariusz: Sean Penn
zdjęcia: Eric Gautier
obsada: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener, Thure Lindhardt, William Hurt, Marcia Gay Harden, Kristen Stewart, Zach Galifianakis
muzyka: Michael Brook, Eddie Vedder
produkcja: USA
rok prod.: 2007
dystrybutor w Polsce: United International Pictures Sp z o.o.
czas trwania: 148 min
ważniejsze nagrody: Złoty glob 2008: Najlepsza piosenka „Guaranteed”, wyk. Eddie Vedder
film od lat: 16 lat
Wróć do wyszukiwania