Regulamin Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy
o Filmie i Mediach
FILMOWE ŁÓDZKIE
– FILMOWE REGIONY POLSKI
edycja IV (rok szkolny 2019/2020)

Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach

FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI

edycja V (rok szkolny 2020/2021)

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa łódzkiego do udziału w Konkursie FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI. Konkurs organizowany jest przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi i Łódzkie Kuratorium Oświaty. Celem inicjatywy jest m.in. przygotowanie młodzieży do świadomego i krytycznego odbioru filmów, komunikatów medialnych oraz do odpowiedzialnego uczestnictwa w świecie mediów społecznościowych oraz rozwijanie uczniowskich zainteresowań tradycjami filmowymi regionu łódzkiego oraz innych regionów Polski.

Pobierz Regulamin wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1 (plik .docx) – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Pobierz regulamin konkursów organizowanych na FB