Regulamin Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy
o Filmie i Mediach
FILMOWE ŁÓDZKIE
– FILMOWE REGIONY POLSKI
edycja IV (rok szkolny 2019/2020)

 

Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Filmie i Mediach

FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI

edycja IV (rok szkolny 2019/2020)

Uwaga, termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu został przedłużony do 22 listopada 2019!
(zarządzenie ŁKO nr 159/2019 z dnia 31 października 2019 r.)

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa łódzkiego oraz innych województw do udziału w Konkursie FILMOWE ŁÓDZKIE – FILMOWE REGIONY POLSKI. Konkurs organizowany jest przez Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi i Łódzkie Kuratorium Oświaty. Celem inicjatywy jest m.in. przygotowanie młodzieży do świadomego i krytycznego odbioru filmów, komunikatów medialnych oraz do odpowiedzialnego uczestnictwa w świecie mediów społecznościowych oraz rozwijanie uczniowskich zainteresowań tradycjami filmowymi regionu łódzkiego oraz innych regionów Polski.

Pobierz Regulamin wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1 (plik .docx) – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Załącznik Nr 2 (plik .docx) – Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 3 (plik .docx) – Protokół Rejonowej Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 4 (plik .docx) – Zgoda rodzica/opiekuna

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych lub współorganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się tutaj.

Pobierz regulamin konkursów organizowanych na FB