Symbole i dorastanie w filmie Roba Reinera „Stań przy mnie”.

Drewicz Magdalena, Maciejewska Beata

Cele lekcji

Po lekcji uczeń powinien:

– umieć analizować dzieło filmowe i jego fabułę

– dostrzegać i interpretować symbolikę filmową

– znać fabułę filmu

Formy pracy

  • praca z całą klasą
  • praca w grupach

Metody pracy

  • burza mózgów
  • dyskusja
  • projekt

Przebieg lekcji

1. Seans filmowy

Czas: 90 min.

Uczniowie zapoznają się z filmem.

Część I – symbolizm

2. Burza mózgów

Czas: 5-7 min

Uczniowie dostają kawałek kartki, na której anonimowo zapisują swoje skojarzenia z słowem „symbol”. Następnie ich pomysły zbierane są przez nauczyciela i zapisywane na tablicy w formie mapy myśli.

Praca indywidualna ma na celu zachęcenie uczniów do zaprezentowania pomysłów i niesugerowaniem się cudzymi odpowiedziami.

Razem z nauczycielem uczniowie starają się znaleźć odpowiedź na pytanie Czym jest symbol?

3. Co to za symbol?

Czas: 15-20 min.

Uczniowie pracują w grupach 4 – osobowych.

Każda grupa dostaje zestaw symboli, którym muszą nadać znaczenie. Znaczenie symboli zostaje zapisane na osobnych kartkach. Następnie grupy wymieniają się (raz lub dwa w zależności od ilości grup i dynamiki ćwiczenia) swoimi symbolami i grupa przeciwna musi zgadnąć co też przyporządkowała im poprzednia grupa.

Ćwiczenie może być przeprowadzone na podstawie gry na punkty – za każde trafne przyporządkowanie grupa otrzymuje punkt.

4. Symbole w filmie

Czas: 15 min

Uczniowie ponownie pracują w grupach 3-4 osobowych. Pierwszym zadaniem grupy jest przypomnienie sobie, jakie elementy w filmie mogły mieć znaczenie symboliczne. Po tym etapie nauczyciel organizuje burzę mózgów i symbole te (domek na drzewie, tory, martwe ciało, podróż, a także jeleń widziany przez Gordiego w lesie i zapewne wiele innych) zapisywane są na tablicy.

Kolejną pracą grupy jest opracowanie znaczenia symboliki filmowej.

Zarówno przy tym, jak i poprzednim zadaniu, nauczyciel powinien wykazać się elastycznością i otwartością na zróżnicowane interpretacje uczniów. Co więcej – powinien zwrócić ich uwagę na fakt różnorodności interpretacji.

Część II – projekt

5. Dyskusja

Czas: 5-10 min.

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od ogólnej dyskusji dotyczącej filmu.

Pytania:

– Co (nie) podobało Ci się w filmie i dlaczego?

– Czym jest motyw w filmie? Jakie motywy zawarte są w filmie „Stań przy mnie”? (podróż, przyjaźń, dorosłość, męstwo)

– Czy twoim zdaniem „Stań przy mnie” to historia o dorastaniu? Dlaczego (nie)?

– Dlaczego akurat ta czwórka chłopców postanowiła wyruszyć razem? Czy to, co ich łączy, można nazwać przyjaźnią?

– Relacja chłopców wydaje się być burzliwą – raz rzucają wobec siebie obelgi, innym razem wydają się wspierać się wzajemnie – jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Jaki jest powód takiego zachowania?

6. Praca w grupie – projekt

Czas: 20-30 min.

Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Każda z grup zostaje nazwana imieniem jednego z czterech głównych bohaterów – chłopców. Grupy mają za zadanie scharakteryzowanie postaci oraz przytoczenie jak największej ilości faktów o nich – informacje o rodzinie (problemy, z jakimi się borykają), momenty przełomowe dla chłopców w filmie, symbole, które ich dotyczą, celu, dla którego chcieli znaleźć martwe ciało, oraz jak zareagowali gdy się to już stało oraz jak potoczyło się ich dorosłe życie.

Następnie każda z grup przygotowuje krótki test dotyczący wiedzy na temat ich postaci.

Nauczyciel może udostępnić uczniom w ramach tej części zajęć materiały dotyczące filmu – np. zdjęcia głównych bohaterów.

Każda z grup prezentuje zebrane informacje na temat każdego z chłopców, na koniec prezentacji zadając uczniom pytania dotyczące ich postaci.

Przygotowanie pytań może zostać potraktowane jako zadanie domowe kończące I część lekcji jeżeli nauczyciel zechce zaoszczędzić czas zajęć.

Praca domowa

Do części I

Uczeń ma zanotować symbole i ich znaczenie z ostatnio oglądanego filmu.

Zadanie ma na celu ćwiczenie umiejętności dostrzegania i interpretacji symboliki w filmach.

Załączniki

Załącznik 1

Symbole I Możliwe znaczenia Symbole II Możliwe znaczenia

STB 01

STB 02

STB 03

STB 04

STB 05

STB 06STB 07

STB 08

STB 09

STB 11

STB 12

tytuł: „Stań przy mnie”
tytuł oryg.: „Stand by me”
pierwowzór: Stephen King – powieść „Ciało”
gatunek: dramat, familijny
reżyseria: Rob Reiner
scenariusz: Raynold Gideon, Bruce A. Evans
zdjęcia: Thomas Del Ruth
obsada: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O’Connell, Casey Siemaszko, Gary Riley, Bradley Gregg, Jason Oliver
muzyka: Jack Nitzsche
produkcja: USA
rok prod.: 1986
czas trwania: 89 min
film od lat: 14 lat
Wróć do wyszukiwania