Slumdog: Milioner z ulicy

Magdalena Kamińska

Studentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (pod kierunkiem dr Justyny Deszcz-Tryhubczak)

„Slumdog. Milioner z ulicy”, który zdobył 61 nagród, w tym 8 nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, jest pierwszym tak docenionym filmem Danny’ego Boyle’a. Ten film angielskiego reżysera, bazujący na konwencji wypracowanej w Bollywood, to współczesna bajka o walce dobra ze złem, ukazująca życie w Indiach.

Film otwiera pytanie konkursowe, nawiązujące do popularnego programu „Milionerzy”, które poddaje w wątpliwość umiejętności uczestnika – głównego bohatera, co sugeruje, iż nie będzie to łatwa rozgrywka. Film opowiada historię dwóch braci, z których jeden bierze udział w programie „Milionerzy”, a drugi, no właśnie…, tego dowiadujemy się później. Już na samym początku zastosowano retrospekcję: uczestnik siedzi na fotelu w programie, a w jego głowie pojawiają się obrazy z brutalnego przesłuchania oraz wspomnienie dziewczyny. Przesłuchanie dotyczy rzekomego oszukiwania Jamala w grze. Wraz z kolejnymi pytaniami dowiadujemy się coraz więcej o dzieciństwie Jamala i jego starszego brata Salima. Dowiadujemy się, że jego wiedza zdobyta została podczas trudnego, pełnego okrucieństw dzieciństwa i etapu dojrzewania. Życie nie było łaskawe dla Jamala.

Chłopcy pracują od najmłodszych lat (Salim przy toaletach), mają swoich idoli i są świadkami konfliktu religijnego, w którym tracą matkę. W tym czasie do ich dwójki dołącza dziewczynka, Latika. Od tamtego czasu walczą o przetrwanie, mieszkając na wysypisku śmieci i „zarabiając” na żebraniu dla człowieka, który okaleczał dzieci, by dawały większy dochód. Chłopcy uciekają stamtąd, nim stanie się tragedia, niestety zostawiając dziewczynkę. Chłopcy zarabiają na życie, będąc nieoficjalnymi przewodnikami dla turystów w Taj Mahal, sprzedając ukradzione ze świątyń buty, czy robiąc zdjęcia turystom. Są też kieszonkowcami. Latika znika z pola widzenia. Następnie dorabiają w restauracji szybkiej obsługi, lecz podczas gdy celem Jamala jest odnalezienie Latiki, Salim chce zdobyć pieniądze. Obaj dążą do spełnienia swoich celów. Zdarzają się momenty, gdy starszy brat pomaga młodszemu, ale w większości przypadków Salim nie pomaga, a utrudnia bratu poszukiwania. Pomiędzy braćmi jest konflikt interesów.

Doskonale widać, że hinduskie dzieci nie mają łatwego życia: są tanią siłą roboczą i nie mają perspektyw. Muszą wykazywać się odwagą i kreatywnością, by przetrwać. Są ofiarami przemocy ze strony dorosłych. Ważne jest jednak to, co kieruje ich działaniami: w filmie widzimy dwa skrajne motory napędzające działania bohaterów, miłość i pieniądze, dobro i zło. Jak to w bajkach bywa, dobro zawsze zwycięża. Tak też jest tutaj: ten z braci, który szedł za miłością, otrzymał nagrodę; ten zaś, który podążał za bogactwem, nie doczekał happy endu. Popełnił samobójstwo w wannie wypełnionej pieniędzmi, poświęcając siebie, by zabić szefa mafii. Powód takiego czynu można interpretować na wiele sposobów. Być może nie chciał, by ktoś inny dostał pieniądze; być może chciał zginąć otoczony tym, co cenił najbardziej –pieniędzmi. Być może, ostatecznie dostrzegł niewłaściwość swojej drogi i, chcąc naprawić swoje błędy, umożliwił Latice ucieczkę, by ta mogła dotrzeć do Jamala.

Jak zwykle w bajkach, dobro wygrywa ze złem, a młodzi żyją długo i szczęśliwie.


„Slumdog Millionaire” – a contemporary fairy tale

„Slumdog Millionaire” won 61 awards, including 8 Academy Awards. It is Danny Boyle’s first so successful film. It is the film of an English director but it alludes to Bollywood conventions. It is both a fairy tale about a fight between good and evil and a diagnosis of Indian reality.

The film starts with the question referring to the popular program called ‚The Millionaire’, which cast doubt on the knowledge of the participant and the main character; it suggests that it will not be an easy contest.

It is the story of two brothers, Jamal and Salim, whom we can observe from the very beginning of the film. One of them takes part in a television contest and the other … well we will see later. The film opens with a retrospection/flashback as the participant of the show is sitting in the armchair, waiting for the contest to continue, but in his head there flash very recent memories of a brutal interrogation and an image of a girl. This brutal interrogation concerns Jamal’s supposed cheating in the contest. With further questions in the game, we get to know more and more about the childhood of Jamal and his older brother Salim. We learn that Jamal gained his knowledge in childhood and adolescence, which were difficult and full of cruelty. Life was not easy for Jamal.

Jamal and Salim have to work from the very young age (Salim works as toilet attendant). They have their idols and they witness a religious conflict which takes their mother. At that time a girl, Latika, joins them. From that moment on they have to fight for their survival, living at the rubbish dump and begging for money for a man injuring children to make them bring more donations. The boys escapes from him, before the tragedy happens, but they fail to rescue Latika. Then they have a long journey and become unofficial guides at Taj Mahal, selling stolen shoes, taking photos for tourists and pickpocketing. We lose the sight of Latika. Then they earn money in a fast food bar. Jamal’s goal is to find Latika, but Salim has a different aim: he wants money. Both of them do their best to fulfill their goals. There are moments when the older brother helps Jamal, but in a great number of situations he makes them even worse. There is a conflict of interests between the brothers.

It is easily visible that children in India do not have an easy life; they are a cheap labour force, adults take advantage of them, and there are no perspectives for them. They have to fight for survival, be brave and creative. They are victims of violence and adults. The two boys’ main motivations in life become love and money. In fairy tales good always wins. The same happens in the film: the brother who chooses the way of love gets the prize, the one who focuses on wealth does not achieve happiness. He commits suicide, which is one of the most interesting moments in the film as he dies in a bath tube full of money, shooting the mafia boss. The cause of this step may be interpreted in numerous ways. One of them is that he does not want anybody to get this money. Secondly, he dies surrounded by what he valued the most – money. Thirdly, he finally notices his mistakes and wants to fulfill his obligations towards his brother.

As usual in fairy tales, the good wins the evil and main characters live happily ever after.

tytuł: „Slumdog. Milioner z ulicy”
gatunek: dramat
reżyseria: Danny Boyle
produkcja: Wielka Brytania
rok prod.: 2008

 

 

Wróć do wpisów